BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ

Bildiriler sadece bu site üzerinden gönderilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak eposta veya posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

30 NİSAN 2023

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

  1. 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Yılmaz
  4. 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
  5. 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
  6. 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  9. 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
  10. 10. Sözel bildiri sunumu yapacak katılımcıların kongre katılımlarını web sitesi üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edİlecek Noktalar

• İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Sözel bildiri süresi, 6 dakikadır.

• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

• Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta üzerinden takip edebilirsiniz.

• Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için Mikrobiyom Terapileri Derneği’nin mikrobiyomterapidernegi@gmail.com adresine göndermeniz ricamızdır. Telefon: 0532 773 8972

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz whatsapp adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM FORMU