Resimler için tıklayınız. Kongre videolarını izlemek için tıklayınız.

PROGRAM

4 Haziran 2021 cuma

Saat

Konuşmacı - Konu

09:00 - 12:30

KONGRE KAYIT

13:00 - 13:15

AÇILIŞ VE PROTOKOL

1. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Arzu İrban

13:15 - 13:35

Prof. Dr. Fatih Köksal - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Diyare ve Mikrobiyota

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Köksal

13:35 - 13:55

Prof. Dr. Hakan Alagözlü - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, MİKROBİYOTA VE PROBİYOTİKLER

Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Alagözlü

13:55 - 14:15

Prof. Dr. Arzu İrban - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Mikrobiyota ve Ağrı

Konuşmacı: Prof. Dr. Arzu İrban

14:15 - 15:45

PROBİYOTİK PANELİ

PROBİYOTİK PANELİ

Moderatör: Dr.Öğr.Üy. İsmail ASLAN
Panel: Uzm. Dr. Ali Fuat AYTEKİN – Uzm. Dr. Emine Kızılay – Dr. Hasan Hüsnü EREN – Uzm. Bio. Leyla TARHAN ÇELEBİ –  Dr. Öğr. Üy. Yüksel Akkaya – Uzm. Ecz. Hülya KAYHAN – Uzm. Ecz. Hürcan KARAMAN

15:45 - 16:00

ARA

KAHVE ARASI

2. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Hakan Alagözlü

16:00 - 16:20

Prof. Dr. Coşkun Usta - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Bağırsak Beyin Aksı: Yeni tedavi seçenekleri VE COVİD AŞILARI

Konuşmacı: Prof. Dr. Coşkun Usta

16:20 - 16:40

Prof. Dr. Alper Şener - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

COVİD-19 VE MİKROBİYOM

Konuşmacı: Prof. Dr. Alper Şener

16:40 - 17:00

Prof. Dr. Nezih Hekim - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

REÇETE BİLGİ ARAYIŞI MİKROBİYOTA DEĞERLENDİRMELERİNE DE YANSIR MI?

Konuşmacı: Prof. Dr. Nezih Hekim

Ahenk Laboratuvarı - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

17:00 - 17:20

Doç. Dr. Hasan Alaçam - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİDE BAĞIRSAK SAĞLIĞINA YÖNELİK TESTLER

Konuşmacı: Doç. Dr. Hasan Alaçam

17:20 - 17:30

ARA

KAHVE ARASI

3. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Recep Alp

17:30 - 17:50

Dr. Hacı Yusuf Eryazgan - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

AİLE HEKİMLİĞİNDE MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ

Konuşmacı: Dr. Hacı Yusuf Eryazgan

17:50 - 18:10

Prof. Dr. Murat Kartal - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

FİTOTERAPİ VE TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat Kartal

18:10 - 18:30

Dr. Ali Timuçin Atayoğlu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

KORUYUCU HEKİMLİKTE APİTERAPİ VE MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üy. Ali Timuçin Atayoğlu

18:30 - 18:50

Uzm. Bio. Leyla Tarhan Çelebi - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

YERLİ PROBİYOTİKLER VE MİKROBİYOTA İÇİN ÖNEMİ

Konuşmacı: Uzm. Bio. Leyla Tarhan Çelebi

18:50 - 19:50

ARA

Akşam Yemeği

4. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Erkan Yula

19:50 - 20:10

Prof. Dr. Serkan Şener - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

SİBO

Konuşmacı: Prof. Dr. Serkan Şener

20:10 - 20:30

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

SİBO HASTALARINDA PROBİYOTİK KULLANIMI İLKELERİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Aytaç Karadağ

20:30 - 20:50

Uzm. Ecz. Hülya Kayhan - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

YENİ NESİL PROBİYOTİKLER (Akkermansia muciniphila, Faecalibcaterium prausnitzi) VE FAYDALI YAĞLAR İLE PROBİYOTİK KOMBİNASYONLARI

Konuşmacı: Uzm. Ecz. Hülya Kayhan

5 Haziran 2021 cumartesi

1. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Aycan Gündoğdu

09:00 - 09:20

Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

KLİNİK KARAR DESTEK YAKLAŞIMI OLARAK MİKROBİYOM ANALİZİ

Konuşmacı: Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu

09:20 - 09:40

Doç. Dr. Emel Uzunoğlu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

OLGU SUNUMLARI İLE MİKROBİYOM TERAPİLERİ

Konuşmacı: Doç. Dr. Emel Uzunoğlu

09:40 - 10:00

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Güveli - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Mikrobiyom, Disbiyosiz ve Fonksiyonel Beslenme

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üy. Hakan Güveli

Online etkinlik

10:00 - 10:20

Prof. Dr. Tarkan Karakan - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

GELECEĞİN MİKROBİYATA TEDAVİLERİ

Konuşmacı: Prof. Dr. Tarkan Karakan

Online etkinlik

10:20 - 10:30

ARA

KAHVE ARASI

2. OTURUM

Başkan: Dr. Serdar Özgüç

10:30 - 10:50

Uzm. Dr. Erol Yalçın - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

KRONİK İNFLAMASYON TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMI: ELİMİNASYON DİYETİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Erol Yalçın

10:50 - 11:10

Uzm. Dr. Murat Balanlı - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

AÇLIK VE MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Uzm. Dr. Murat Balanlı

11:10 - 11:30

Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

DİYABET VE MİKROBİYOTA İLİŞKİSİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz

11:30 - 11:50

Dr. Hasan Hüsnü Eren - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

BAĞIRSAK BÜTÜNLÜĞÜ ZEOLİT

Konuşmacı: Dr. Hasan Hüsnü Eren

11:50 - 12:00

ARA

KAHVE ARASI

3. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Murat Hökelek

12:00 - 12:20

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MEME KANSERİ, ÖSTROJEN METABOLİZMASI VE MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

12:20 - 13:00

Dr. Serdar Özgüç - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

WORKSHOP: KANSER VE KRONİK HASTALIKLARA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM VE KLİNİK UYGULAMALAR

Konuşmacı: Dr. Serdar Özgüç

13:00 - 13:20

Uzm. Dr. Cüneyt Tuğrul - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

KANSERDE MİKROBİYOM DEĞİŞİKLİKLERİ VE TEDAVİDE FİTOTERAPÖTÜK DESTEKLER

Konuşmacı: Uzm. Dr. Cüneyt Tuğrul

13:20 - 14:20

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

4. OTURUM

Başkan: Uzm. Dr. Erol Yalçın

14:20 - 14:40

Prof. Dr. Murat Hökelek - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

PARAZİT, MİKROBİYOTA VE KRONİK ENFLAMASYON İLİŞKİSİ

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat Hökelek

14:40 - 15:00

Doç. Dr. Aycan Gündoğdu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Diyet/Prebiyotik - Mikrobiyom interaksiyonu

Konuşmacı: Doç. Dr. Aycan Gündoğdu

15:00 - 15:20

Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

TRİMETİLAMİN N-OKSİT

Konuşmacı: Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi

15:20 - 15:40

Uzm. Ecz. Banu Kaya - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKROBİYOTA VE HOMEOPATİ

Konuşmacı: Uzm. Ecz. Banu Kaya

15:40 - 15:50

ARA

KAHVE ARASI

5. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi

15:50 - 16:10

Prof. Dr. Cemal Çevik - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKRO KOLON VE MİKROBİYOTA İLİŞKİSİ

Konuşmacı: Prof. Dr. Cemal Çevik

16:10 - 16:30

Dr. Sinan Şaban Akkurt - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

BİOREZONANS VE MİKROBİYOM

Konuşmacı: Dr. Sinan Şaban Akkurt

16:30 - 16:50

Doç. Dr. Erkan Yula - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Helicobacter pylori enfeksiyonu ve ekstraintestinal manifestasyonlar (otoimmünite)

Konuşmacı: Doç. Dr. Erkan Yula

16:50 - 17:10

Dr. Ahmet Atalık - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

BESLENME VE MİKROBİYOTA'NIN SAĞLIKLI CİLT İÇİN ÖNEMİ

Dr. Ahmet Atalık

17:10 - 17:20

ARA

KAHVE ARASI

6. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Erkan Yula

17:20 - 17:40

Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

İNFERİLİTE VE MİKROBİYOTA & KADIN SAĞLIĞI VE MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu

17:40 - 18:00

Doç. Dr. Ozan Doğan - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

VAJİNAL FLORA DESTEĞİ VE GENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ

Konuşmacı: Doç. Dr. Ozan Doğan

18:00 - 18:20

Uzm. Dr. Zuhal Dilek Şanlı - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

GEBELİKTE MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Uzm. Dr. Zuhal Dilek Şanlı

18:20 - 18:40

Dr. Buğra Adil Buyrukçu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

İNFERTİLİTE VE MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Dr. Buğra Adil Buyrukçu

18:40 - 19:40

ARA

AKŞAM YEMEĞİ

7. OTURUM

Başkan: Uzm. Dr. Burak Aydın

19:40 - 20:00

Uzm. Dr. Ali Fuat Aytekin - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

Disbiyozis IV Nutritionun Yeri ve Önemi

Konuşmacı: Uzm. Dr. Ali Fuat Aytekin

My Drip More Than Food - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

20:00 - 20:20

Uzm. Dr. İbrahim Mayda - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKROBİYOTADA OSTEOPATİK YAKLAŞIM

Konuşmacı: Cpni. Uzm. Fzt. Osteopat İbrahim Mayda

6 Haziran 2021 Pazar

1. OTURUM

Başkan: Dr. Asuman Kaplan Algın

09:00 - 09:20

Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

BİTKİ VE ARI ÜRÜNLERİNİN İÇERDİĞİ POLİFENOLİK BİLEŞİKLERİN MİKROBİYOTA ÜZERİNE ETKİLERİ

Konuşmacı: Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit

09:20 - 09:40

Prof. Dr. Cihan Aksoy - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKROBİYOM VE KAS

Konuşmacı: Prof. Dr. Cihan Aksoy

09:40 - 10:00

Dr. Ayşegül Çoruhlu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİCROBİOMUN SİRKADİYEN OSİLİASYONU (DENGELENMESİ)

Konuşmacı: Dr. Ayşegül Çoruhlu

10:00 - 10:20

Uzm. Dr. Mustafa Karakan - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKROBİYOTADAN, TÜM BEDENE BÜTÜNSEL BAKIŞ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mustafa Karakan

10:20 - 10:30

ARA

KAHVE ARASI

2. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit

10:30 - 10:50

Prof. Dr. Dilek Çolak - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021
Dr. Asuman Kaplan Algın - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

FARKLI BESLENME MODÜLLERİNDE MİKROBİYOTA & MİKROBİYOTA - ORGAN BAĞLANTILARI

Konuşmacı: Prof. Dr. Dilek Çolak • Dr. Asuman Kaplan Algın

10:50 - 11:10

Uzm. Dr. Ebru Onat Göktaş - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021
Ecz. Hürcan Karaman - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

VAKALARA BÜTÜNCÜL BAKIŞTA PROBİYOTİKLERİN YERİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Ebru Onat Göktaş • Ecz. Hürcan Karaman

11:10 - 11:30

Uzm. Dr. Ersal Salih Işık - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

BESLENMENİN DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN REZONANS TERAPİLERİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Ersal Salih Işık

11:30 - 11:50

Dr. Dt. Didem Argun Nakaş - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

ORAL MİKROBİYOTA VE ENFLAMASYON

Konuşmacı: Dr. Dt. Didem Argun Nakaş

11:50 - 12:00

ARA

KAHVE ARASI

3. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Erkan Yula

12:00 - 12:20

Doç. Dr. Recep Alp - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MULTİPLE SKLEROZ VE MİKROBİYOM

Konuşmacı: Doç. Dr. Recep Alp

12:20 - 12:40

Uzm. Dr. Burak Aydın - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

AKUT İSKEMİK İNME VE MİKROBİYOM İLİŞKİSİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Burak Aydın

12:40 - 13:00

13:00 - 13:20

Uzm. Dr. Ahmet Aydınalp - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

PEDİATRİK HASTALIKLARDA MİKROBİYOTA

Konuşmacı: Uzm. Dr. Ahmet Aydınalp

13:20 - 14:20

ARA

Öğle Yemeği

4. OTURUM

Başkan: Uzm. Dr. Burak Aydın

14:20 - 14:40

Uzm. Dyt. Mücahit Muslu - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

SAĞLIKLI MİKROBİYOTANIN MİMARI: İLK 1000 GÜNDE BESLENME

Konuşmacı: Uzm. Dyt. Mücahit Muslu

14:40 - 15:00

Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

2022 MİKROBİYOM TERAPİLERİ KONGRESİ

15:00 - 15:10

Kahve Arası

WORKSHOP

15:10 - 16:10

WORKSHOP

Uzm. Dr. Cüneyt Tuğrul - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MEME KANSERİ ÖRNEĞİNDE MİKROBİYOM ETKİSİ, KORUNMADA VE İZLEMDE FİTOTERAPİ

Konuşmacı: Uzm. Dr. Cüneyt Tuğrul

Uzm. Dr. İbrahim Mayda - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKROBİYOTADA OSTEOPATİ TEKNİKLERİ

Konuşmacı: Cpni. Uzm. Fzt. Osteopat İbrahim Mayda

Uzm. Ecz. Hülya Kayhan - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

AROMATERAPİ İLE CİLT MİKROBİYATASINA DESTEK VE CİLT HPA'SINI DÜZELTME

Konuşmacı: Uzm. Ecz. Hülya Kayhan

Prof. Dr. Cemal Çevik - Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2021

MİKROKOLON AKUPUNKTURU

Konuşmacı: Prof. Dr. Cemal Çevik

RESİMLER

VİDEOLAR

Video bağlantısına ulaşabilmek için kayıt olmanız gerekmektedir. Eğer kayıtlıysanız giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra bu sayfaya geri geldiğinizde bağlantı görülecektir.  Kayıt Olun | Giriş Yapın

., .