Yükleniyor...

slide-02

2022 kongresi

2. ULUSLARARASI mikrobiyom terapileri kongresi
earth-globe Pine Beach Resort & Club Belek, ANTALYA calendar 17-20 Mart 2022 COVID-19 ÖNLEMLERİ ALINMIŞTIR.
Zaman dolmadan

davetiyenizi alın

17-20 MART 2022 tarihinde Pine Beach Resort & Club Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

00
gün
:
00
saat
:
00
dakika
:
00
saniye
Mikrobiyom Terapileri Kongresi 2022

DAVET

Değerli Meslektaşlarım ve Sağlık Camiasının Değerli Üyeleri,

Mikrobiyom Terapi Derneği olarak pandemi koşullarına rağmen kısa sürede düzenlemeye karar verip ilkini 4-6 Haziran 2021 tarihinde, Antalya’da 57 konusunda uzman konuşmacı, 15 oturum, 1 panel, 5 workshop ve 236 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz ilk yüz yüze kongrenin ardından 2. Mikrobiyom Terapileri Kongresi’ni yine aynı heyecan ve motivasyonla uluslararası olarak planlamanın gururunu yaşamaktayız.

Bugün artık biliyoruz ki mikrobiyota ile ilişkili kronik enflamasyon, otoimmün hastalıklardan kansere, nöropsikiatrik patolojilerden kas iskelet sistemi sorunlarına kadar tıbbın her alanındaki hastalıkların etyopatogenezinde yer alan modüle edilebilir bir faktör olup, soncunda oluşan kronik kompleks hastalıklar sağlık harcamalarında tüm dünyada ve ülkemizde en üst sırada olan kalemleri oluşturmaktadır. Her ne kadar artan sayıda literatür verisi olmasına rağmen ne yazık ki mikrobiyotanın önemi ülkemiz de tam anlaşılamamış ve mikrobiyotayı hedefleyen tedavi teknikleri nihai olgunluğa ulaşamamıştır.

Mikrobiyotanın insan genleri üzerinde modüle edici etkisinin aşikar olması modern tıbbi yaklaşımla üstesinden gelmekte zorlandığımız bir çok kronik hastalık için yeni stratejik tedavi hedefi olmasının ve potansiyel metotların geliştirilmesinin önünü açmıştır.

Tıbbın her alanındaki Hekim meslektaşlarımız, Diş Hekimi, Eczacı, Veteriner, Diyetisyen, Genetik, Çevre ve Endüstriyel Mikrobiyolog gibi multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilecek bir iş birliği neticesinde mikrobiyotayı hedefleyen stratejik yaklaşımların daha başarılı olacağı aşikardır. Bu nedenlerle 2022 kongresinde az bilinen konu başlıklarına ve özellikle tedavi yaklaşımlarına ve workshop’lara ağırlık vermeyi planladık.

“MİKROBİYOM TERAPİ DERNEĞİ” olarak mikrobiyotanın yaygın bilinmeyen konu başlıklarını ve birçok çığır açıcı potansiyel terapi yöntemlerini multidisipliner bir yaklaşımla tartışmaya devam edeceğimiz 2. ULUSLARARASI “MİKROBİYOM TERAPİLERİ KONGRESİ”ni 17-20 Mart 2022 Tarihleri arasında Pine Beach Resort & Club Belek, Antalya’da düzenlemekteyiz.

Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Mikrobiyom Terapi Derneği

0
Konuşmacı
0
Koltuk
0
Oturum
0
Sponsor
sözü alan

konuşmacılar

Prof. Dr. Fatih Köksal
Prof. Dr. Fatih Köksal
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Prof. Dr. Coşkun Usta
Prof. Dr. Coşkun Usta
Prof. Dr. Murat Kartal
Prof. Dr. Murat Kartal
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ

KONGRE KONULARI & PROGRAMI

destekleyen

üniversite ve dernekler

MEDYA SponsorlarI

Konaklama Yeri

Kongre, Pine Beach Resort & Club Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Otelde gerekli tüm COVID önlemleri alınmaktadır.